Les aventures de SidKar (BD)

BD, cadeau de Laurent Nicol